საინფორმაციო შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის

11 მარტი 2021

2021 წლის 11 მარტს კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტის დირექტორმა ნინო მაჩურიშვილმა უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის ჩაატარა საინფორმაციო შეხვედრა.

 

თემა : კვლევის შედეგების დისემინაცია სამეცნიერო ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნების გზით. შეხვედრა ჩატარდა Zoom პლატფორმის გამოყენებით და პრეზენტაციის შემდეგ, გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

 

იხილეთ პრეზენტაცია.