მარკეტინგი და PR სამედიცინო დაწესებულებებისთვის-ონლაინ ტრენინგი