საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მაია მუშკუდიანი
ტრენინგ ცენტრის გაყიდვების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 2 37 77 77 (434)

მობ.: 599 19 59 56
ელ.ფოსტა: mmushkudiani@cu.edu.ge

 

ნანა სუჯაშვილი 

ტრენინგ ცენტრის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ტელ:(+995 32)237 77 77 (433)

ელ:ფოსტა nsujashvili@cu.edu.ge