ლექტორები

 

ნატა ყაზახაშვილი

 

განათლება:

 

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • სს. ,,ჩაჩავას კლინიკა“, გენერალური დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • ჯანდაცვის კანონმდებლობა და ბიოეთიკა
 • ხარისხი და პაციენტის უსაფრთხოება

 


 

დევი ტაბიძე

 

განათლება:

 

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი ,,უნივერსი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე

 

კურსის დასახელება:

 

 • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის საკითხები


 

რუსუდან დალაქიშვილი

 

განათლება:

 

 • ეკონომისტი, დოქტორი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფირმის ეკონომიკა და სტრატეგიები
 • ჯანდაცვის მარკეტინგი
 • ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტი

თენგიზ ვერულავა

 

განათლება:

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
  თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 • კავკასიის უნივერსიტეტი
  ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი

 


კურსის დასახელება:

 • ჯანდაცვის პოლიტიკა
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა
 • ჯანდაცვის სოციოლოგია
 • სადაზღვევო საქმე
 • გლობალური ჯანდაცვა