ფორუმი "საქართველოს ხელისუფლების მენეჯმენტის ხარისხი"

22 ნოემბერი 2014


ფორუმის ინციატორი იყო EHRC -ის ანალიტიკური ლაბორატორია: "ხელისუფლების საერთაშორისო მონიტორინგის ცენტრი".
ფორუმზე განიხილეს მსოფლიო ბაკის პროექტ Worldwide Governance Indicators -ის (WGI) ფარგლებში ინტეგრირებული გაეროს სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის ექსპერტიზის შედეგები.

ფორუმი "საქართველოს ხელისუფლების მენეჯმენტის ხარისხი IFAD-ის ექსპერტიზა" EHRC -ის მიერ სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ხოლო დასკვნითი ღონისძიება 19 ნოემბერს გაიმართა.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.