ფორუმი "საქართველო გარემოსდაცვითი ეკონომიკების მსოფლიო რეიტინგში და მისი ეკოლოგიური უსაფრთხოება"

26 დეკემბერი 2014
თემაზე "საქართველო გარემოსდაცვითი ეკონომიკების მსოფლიო რეიტინგში და მისი ეკოლოგიური უსაფრთხოება".ფორუმის განხილვის საგანი იყო გლობალური ინოვაციების ინდექსის 2014 წლის ანგარიშის გარემოსდაცვითი ასპექტები. აღნიშნულ გამოკვლევას აწარმოებს სამი ავტორიტეტული ორგანიზაცია : კორნელის უნივერსიტეტი ( Cornell University) ) ბიზნესის სკოლა INSEAD და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია World Intellectual Property Organization (WIPO, an agency of the United Nations, UN).

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.