„საქართველო ევროკავშირის ბაზარზე – გერმანიის ანგარიში”

23 დეკემბერი 2014

ფორუმზე განხორციელდა უახლესი კვლევის პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველო გერმანიის საგარეო ვაჭრობის მრავალპლანიანი ანგარიში.

ანგარიშს მიხედვით, 2013 წელს საქართველოს ქსპორტის მოცულობამ გერმანიაში 73,0 მლნ აშშ დოლარი შეად¬გინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 89,2%-ით, ხოლო გასული 13 წლის (2000-2012 წლების) საშუალო მაჩვენებელს დაახლოებით 2,5-ჯერ გადააჭარბა.

ფორუმზე ყურადღება გამახვილდა გერმანიის ბაზარზე ქართული თხილის საექსპორტო პერსპექტივებზე და მის საერთაშორისო კონკურენტებზე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თანდართული ფაილი