კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის და მაგისტრანტის სტატია ფორბსში

9 აპრილი 2021
პანდემიის დროს, როდესაც ბევრი სამედიცინო დაწესებულება დაიხურა და მოსახლეობის უმეტესობა სახლში დარჩა, ტელემედიცინა ანუ სამედიცინო პერსონალის დისტანციური მუშაობა, ციფრული კლინიკა სამედიცინო კონსულტაციის ყველაზე მოსახერხებელ ფორმად იქცა.

პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების დაცვის, ექიმთა გადატვირთული გრაფიკის, მომლოდინეთა გრძელი სიებისა და სხვა შემაფერხებელი მიზეზების გამო, ექიმთან ვიზიტი ხშირად სირთულეებთანაა დაკავშირებული. ამ მხრივ, ტელემედიცინა ექიმთან მარტივად დაკავშირებისა და ყველა აუცილებელი ინფორმაციის დროულად მიღების შესაძლებლობას იძლევა.
 
ვრცლად იხილეთ სტატია.
 
თენგიზ ვერულავა, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი
 
ნიკა ნაროზაშვილი, მაგისტრანტი