საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ჩალაბაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა: nchalabashvili@cu.edu.ge 

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: +995 (32) 237 77 77 (156)

მობ:  +995 577 32 46 13
ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge