საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ჩალაბაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა: nchalabashvili@cu.edu.ge 

 

თამარ ჭურაძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)
მობ: +995 (577) 39 92 93

ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge