მიღების წესები

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად, მოხვდნენ განათლების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კოეფიციენტების მიხედვით, აბიტურიენტების რანჟირების დოკუმენტში.
 
 
ჩასაბარებელი საგნები:
 
 
  • ქართული ენა და ლიტერატურა;
  • უცხოური ენა;
  • ბიოლოგია;
  • ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა).