საკონტაქტო ინფორმაცია

 
ნინო ჩალაბაშვილი
 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების
 
ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (484)

ელ.ფოსტა: nchalabashvili@cu.edu.ge 

 

მონიკა კვარაცხელია
 
დეპარტამენტის მენეჯერი
 
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (121)
 
ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge
 
ოთახი: A1
 
 

 

თაკო კობახიძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (155)

მობ: 577 70 73 57

ელ.ფოსტა: tkobakhidze@cu.edu.ge