საკონტაქტო ინფორმაცია

თამარ ქარჩავა

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (279)

ელ.ფოსტა: takarchava@cu.edu.ge

ოთახი: B26

 

ნანა მიხანაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (237)

ელ.ფოსტა: Nmikhanashvili@cu.edu.ge

ოთახი: B26