სკოლის ადმინისტრაცია

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (275)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D26

 

მონიკა კვარაცხელია

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (274) 

ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (232)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

ოთახი: B26

ლანა გოგიჩაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103) 

ელ.ფოსტა: lgogichashvili@cu.edu.ge

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (104)

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2