სკოლის ადმინისტრაცია

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ელ.ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

თეკლე ყოლბაია

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)

ელ.ფოსტა tkolbaia@cu.edu.ge

თამთა კაკრიაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი (III-IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (141)
ელ.ფოსტა: tkakriashvili@cu.edu.ge 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge