საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108)

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

 

მარიამი გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: +995 (32) 237 77 77 (156)

მობ:  +995 577 32 46 13
ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge