საკონტაქტო ინფორმაცია

მონიკა კვარაცხელია

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (274) 

ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge

 

ლანა გოგიჩაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103) 

ელ.ფოსტა: lgogichashvili@cu.edu.ge

 

სალომე ჩაჩიბაია

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (121) 

ელ.ფოსტა: schachibaia@cu.edu.ge