საკონტაქტო ინფორმაცია

 

მარიამ ხარაიშვილი
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის თანახელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77

მობ.: 555 164978

ელ.ფოსტა: mkharaishvili@cu.edu.ge

 

ნოდარ კილაძე
პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 599 555 644
ელ.ფოსტა: nkiladze@cu.edu.ge