საკონტაქტო ინფორმაცია

 

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი
ელ. ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ოთახი: B9

 

მარიამ ხარაიშვილი
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის თანახელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77

მობ.: 555 164978

ელ.ფოსტა: mkharaishvili@cu.edu.ge

 

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 555 979 434
ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

 

ანა ქავთარაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი 

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (103)

მობ.: (+995) 574 149 223

ელ.ფოსტა: akavtaradze@cu.edu.ge