ლექტორები

 

 

 

სერგი კაპანაძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპული კვლევების მაგისტრი (ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი);
 • მოლაპარაკებებისა და მედიაციის მაღალი დონის კურსი (სინგაპური)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • საქართველოს 2016 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო მოლაპარაკებები;
 • ევროპული ინტეგრაცია და ევროპეიზაცია;
 • შესავალი მშვიდობის კვლევებში.

 

 

გიორგი ბაქრაძე

 

განათლება:

 

 • უილიამს კოლეჯის ეკონომიკური განვითარების ცენტრის მაგისტრი
 • ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის პროგრამის კურსდამთავრებული
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის მეცნიერის ხარისხი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ეკონომიკის პრინციპები
 • მსოფლიო ეკონომიკური ისტორია
 • გლობალური ეკონომიკა და საქართველო

 

იუჯინ სლონიმეროვი

 

განათლება:

 

 • ტორონტოს უნივერსიტეტის მუნკის გლობალურ საქმეთა სკოლის მაგისტრის ხარისხი

 

კურსის დასახელება:

 

 • აკადემიური წერა
 • უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა
 • ომის სოციოლოგია

 

გივი ჭანუყვაძე

 

განათლება:

 

 • სირაკუზის უნივერსიტეტის მაქსველის სკოლის მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია "რეფორმატიკსის" საჯარო მმართველობის კონსულტანტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ჯგუფური და ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა
 • ლიდერობა და ეთიკა მთავრობაში

 

 

 

პაატა სირბილაძე

 

განათლება:

 

 • სერტიფიკატები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მმართველობის (CGEIT), ინფორმაციული უსაფრთხოების (CISM) და პროექტების მართვის სფეროში

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ელექტრონული მმართველობა
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • პროექტების მენეჯმენტი

 

შორენა კახიძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის განყოფილების უფროსი

 

კურსის დასახელება:

 

 • სახელმწიფო ფინანსები
 • სახელმწიფო ბიუჯეტირება.

 

არჩილ კალანდია

 

განათლება:

 

 • თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკური ფაკულტეტი
 • სოციალური მეცნიერებების დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტის მრჩეველი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • აზიის ქვეყნების პოლიტიკა
 • შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკა

 

ვანო ჩხიკვაძე

 

განათლება:

 

 • ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი, ევროპის კოლეჯი (ვარშავა)
 • საჯარო მართვის მაგისტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოში" ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ევროკავშირის პოლიტიკა

 

თორნიკე თურმანიძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია

 

 • არასამთავრობო ორგანიზაცია "ბთკკ - პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის" დამფუძნებელი და გამგეობის თავჯდომარე

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო უსაფრთხოების საფუძვლები
 • საერთაშორისო კონფლიქტები და მშვიდობა

 

 

 

გიორგი მუჩაიძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი
 • ჰარვარდის კენედის სახელმწიფო მართვის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • საქართველოს ანალიტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი
 • საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • უსაფრთხოების პოლიტიკა

 

თინათინ უფლისაშვილი

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის სპეციალობის კურსდამთავრებული (2004)
 • ევროპის უნივერსტიტეტთაშორისი ცენტრის (იტალია) მაგისტრი ადამიანის უფლებებში (2005)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ხელმძღვანელის  მოადგილე, ევროკავშირის პროექტი - „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერა“.

 

კურსის დასახელება:

 

 • „ადამიანის უფლებები“

თეა კვინტრაძე

 

განათლება:

 

 • სახელმწიფო მართვის მაგისტრი; საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი და სახელმწიფო მართვის ეროვნული აკადემია, აშშ
 • ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მაგისტრი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი განათლების მიმართულებით

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ადმინისტრაციის კოორდინატორი, World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში

 

კურსის დასახელება:

 

 • “საქართველოს განათლების სისტემა”