საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge

 

 

წულუკიძე ნინო

სახელმწიფო მართვის სკოლის  საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (271)

მობ: 577 113330

ელ.ფოსტა: ntsulukidze@cu.edu.ge