საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (431)

მობ.: 599 452554
ელ.ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

წულუკიძე ნინო

სტუდენტთა  მომსახურებისა  და  სასწავლო  პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (109)

მობ: 577 113330

ელ.ფოსტა: ntsulukidze@cu.edu.ge