საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 333316
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge   

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

მობ.: 599 452554
ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (431)
ელ.ფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი

მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის მენეჯერი

მობ.: 577 399836

ელ. ფოსტა:  tschubinidze@cu.edu.ge