საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია
დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტა: eakobia@cu.edu.ge

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების დირექტორი
ელ.ფოსტა skapanadze@cu.edu.ge 

 

ციცო ჩუბინიძე

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

მობ.: 577 399836

ელ.ფოსტა: tschubinidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D33