სკოლის ადმინისტრაცია

დიკო კოპალეიშვილი

დეკანი

ტელ.:  (+995 32) 237 77 77 (270)

მობ.: 599 90 45 74

ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge 

 

თორნიკე ფურცელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 
მობ.: 555 97 18 17 
ელ.ფოსტა: tpurtseladze@cu.edu.ge

მარიამ ჯიჯავაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (ბათუმი) 

მობ.: 557 40 05 05

ელ-ფოსტა: mjijavadze@cu.edu.ge