სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო კალანდაძე
დეკანი

ტელ.:  (+995 32) 237 77 77 (270)

მობ.: 577 98 68 68

ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 

 

დიკო კოპალეიშვილი PhD
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)
მობ.: 599 90 45 74
ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge

სოფო უშხვანი
სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (121)
მობ.: 598 342 622
ელ.ფოსტა: Sushkhvani@cu.edu.ge 

მარიამ ჯიჯავაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (ბათუმი) 

მობ.: 557 40 05 05

ელ-ფოსტა: mjijavadze@cu.edu.ge