ლექტორები

 

თამარ ახალბედაშვილი

 

განათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი
 • გოეთეს სახელობის ინსტიტუტი (შვეიცარია), ენათმეცნიერების ფაკულტეტი
 • საქართველოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურ-ოპერატორ "Interco Travel"-ის საზღვარგარეთის ქსელის განვითარების მენეჯერი.
 • კომპანია "Intertravel"-ის დირექტორი ერევანში.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ტუროპერირება
 • კულტურული ტურიზმი
 • ტურიზმის გეოგრაფია
 • საერთაშორისო ბიზნესი და ტურიზმი

 

დავით ხუციშვილი

 

განათლება:

 

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი მარკეტინგის მიმართულებით
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ზოგადი მენეჯმენტის მიმართულებით
 • საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კომპანია "მონდელიზი"-ს ბრენდ მენეჯერი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებში

 

კურსის დასახელბა:

 

 • მარკეტინგის საფუძვლები
 • მენეჯმენტის საფუძვლები
 • ოპერატიული მენეჯმენტი
 • ტურიზმის მარკეტინგი

 

ლუკა ნამორაძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგის სპეციალობით
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კომპანია "ინოვა"-ს მარკეტინგის მიამრთულების ხელმძღვანელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • მარკეტინგის საფუძვლები
 • ტურიზმის მარკეტინგი
 • მენეჯმენტი
 • ოპერაციების მენეჯმენტი
 • ბიზნეს გეგმის განვითარება

 

 

ნანა ტაბიძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის საერთაშორისო მენეჯმენტის სპეციალობა
 • მოსკოვის საერთაშორისო ბიზნესის უმაღლესი სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურისტული კომპანია "ლინატა"-ს მფლობელი

 

კურსის დასახელება:

 

 • კურორტების მენეჯმენტი
 • სამედიცინო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი
 • გასტრონომიული ტურიზმი

 

მამუკა ბერძენიშვილი

 

განათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი
 • ჩეხეთის რესპუბლიკის მასარიკის უნივერსიტეტის, სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურიზმის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქმიანი ტურიზმი
 • ტურიზმის სტატისტიკა

 

მანანა ვასაძე

 

განათლება:

 

 • ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, მაგისტრის ხარისხი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი
 • ქალაქ დუბლინის ბოლსბრიჯის ბიზნეს კოლეჯი. ბიზნეს ადმინისტრირება, ბიზნეს მენეჯმენტი, მოგზაურობა და ტურიზმი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ტურისტული სერვისების საფუძვლები
 • მომსახურება კვების სფეროში
 • სარესტორნო საქმიანობისა და კვების მომსახურების მენეჯმენტი
 • საქმიანი ტურიზმი

 

ნინო მესაბლიშვილი

 

განათლება:

 

 • თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. სოციალური ფსიქოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი
 • კავკასიის ბიზნეს სკოლა. ბიზნეს ადმინისტრირება. მაგისტრის ხარისხი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • სასტუმრო "ჰილტონ ბათუმი", ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ტურიზმში
 • ბიზნეს კომუნიკაცია