ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია

5 ივლისი 2019

5 ივლისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას ხელახალი, 7 წლიანი აკრედიტაცია მიანიჭა.