მიღების წესები

საბაკალავრო პროგრამაზე ტურიზმში სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი გა­ნათლების მქონე პირს, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩაირიცხა. საზღვარგარეთ დამთავრებულთათვის იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი პუნქტები.

 

ჩასაბარებელი საგნები:

 
ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხო ენა (გერმანული ან ინგლისური ან რუსული ან ფრანგული);
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან :(მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია).