ინსტრუქციები

Moodle  ვიდეო ინსტრუქცია ლექტორებისთვის 

Moodle ვიდეო ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის

Moodle გამოყენების ინსტრუქცია

მომხმარებლის რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა

Moodle დავალების შექმნა ლექტორებისთვის

დავალების შექმნა ,Turnitin-ის გამოყენებით, ლექტორებისთვის

Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის

დავალების ატვირთვა  პროგრამის "Turnitin" გამოყენებით (სტუდენტებისთვის)

Moodle დავალების შესრულება სტუდენტებისთვის

Moodle პირველადი ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის

Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის