ფერეიდნული დიალექტის ლექსიკონი

პროექტის მთავარი ამოცანაა შეიქმნას  „ფერეიდნული დიალექტის თემატური ლექსიკონი". სამუშაო ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველია მასალის მოპოვება და მონაცემთა ბაზის შედგენა; მეორეა მოპოვებული მასალის ანალიზი, ლექსიკონის შედგენა და "ფერეიდნული დიალექტის თემატური ლექსიკონის" დიგიტალური კორპუსის შექმნა საძიებო სისტემით.

 

პროექტის ხელმძღვანელი რუსუდან რამიშვილი, კვლევა დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.