საერთაშორისო ტერორიზმი-გზამკვლევი სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად

პროექტის მიზანია, გაზარდოს საქართველოში საერთაშორისო ტერორიზმის შესწავლის აკადემიური ხარისხი და პრაქტიკა პროფესიული წიგნის შექმნის გზით. წიგნი მორგებული იქნება როგორც საუნივერსიტეტო სწავლებას, ასევე დააკმაყოფილებს საექსპერტო, Think Tank და დაინტერესებულ ინსტიტუტთა მოთხოვნებს.

 

პროექტის ამოცანებია, განვითარდეს და შეიქმნას თანამედროვე საერთაშორისო ტერორიზმის პროფესიული წიგნი, გაიზარდოს აკადემიური ჩართულობა და პროფესიული ინტერესი საერთაშორისო ტერორიზმის შესწავლისა და კვლევის.

 

პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი გოგუაძე.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.