2005 წელი

ევრაზიის ფონდის პროექტი: ,,Preparation of Ph.D. Program at Caucasus School of Business”.

 

პროგრამა შეიქმნა საქართველოს კერძო და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ჯსუ)  ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნეს-კოლეჯის (ატლანტა, აშშ) ხელშეწყობითა და USAID-ის მხარდაჭერით, რიც ფარგლებშიც კავკასიის ბიზნესის სკოლის რამდენიმე დოქტორანტმა სადოქტორო სემინარები გაიარა ჯ. მაკ რობინსონის ბიზნეს-კოლეჯში.

 

პროექტი დასრულდა 2005 წელს.