2007 წელი

კავკასიის და ცენტრალური აზიის პროექტი (The Caucasus and Central Asia - CCA).

 

პროექტი განხორციელდა EPIN (Economic Policy Institutes Network)-ის ფარგლებში.

 

კოორდინატორი – ICEG ევროპული ცენტრი.

 

პარტნიორი ორგანიზაციები:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტი (საქართველო)
  • ეკონომიკის კვლევის ცენტრი (უზბეკეთი)
  • ეკონომიკის განვითარებისა და კვლევის ცენტრი (სომხეთი)
  • ეკონომიკის პოლიტიკის ინსტიტური (ყირგიზეთი)
  • ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტი (ტაჯიკეთი)
  • სამეცნიერო კვლევებისა და ეკონომიკური რეფორმების ინსტიტუტი (აზერბაიჯანი)
  • ICEG ევროპული ცენტრი (უნგრეთი)
  • საჯარო პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი (ყაზახეთი)

 

პროექტი დაფინანსდა გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის – UNDP (United Nations Development Programme) მიერ.

პროექტი დასრულდა 2007 წელს.