2018 წელი

პროექტი: აქვთ თუ არა განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებს უკეთესი ანგარიშგების სისტემა? საერთაშორისო მონაცემები

 

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და DAAD-ის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში

 

პროექტის ხელმძღვანელი: ერეკლე პირველი, CSB, პროფესორი

 


პროექტი: საქართველოში მიმდინარე ბუღალტერიისა და აუდიტის რეფორმის შეფასება

 

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის Horizon 2020-ისთვის მოსამზადებელი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში

 

პროექტის ხელმძღვანელი: ერეკლე პირველი, CSB, პროფესორი