2019 წელი

პროექტი: ნეირო-კომპიუტერული მიღწევების გამოყენება ტვინის კვლევაში

 

პროექტი დაფინანსდა შვედეთის კვლევების საბჭოს მიერ


პროექტის ხელმძღვანელი: ირმა ხაჩიძე, CSH, პროფესორი

 

პროექტი: საქართველოში მიმდინარე ბუღალტერიისა და აუდიტის რეფორმისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

 

პროექტი დაფინანსებულია სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში

 

პროექტის ხელმძღვანელი: ერეკლე პირველი, CSB, პროფესორი

 


პროექტი: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სურათები გონების ლაბირინთიდან

 

პროექტი დაფინანსებულია თბილისის მერიის მიერ და წარმოადგენს არტ-თერაპევტთა პირველ პროფესიულ კონფერენციას საქართველოში

 

პროექტის ხელმძღვანელი: ნათია ფანჯიკიძე, CSH, ასოცირებული პროფესორი