კავკასიის ბიზნესის სკოლის პროფესორ ერეკლე პირველის კვლევა ჟურნალში:Journal of Financial Reporting and Accounting

9 ივნისი 2020

კავკასიის ბიზნესის სკოლის პროფესორ ერეკლე პირველის კვლევა Earnings persistence and predictability within the emerging economy of Georgia” დაიბეჭდა ჟურნალში: Journal of Financial Reporting and Accounting.

 

ეს არის პირველი კვლევა, რომელიც საქართველოში ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო  სტანდარტების შემოღების რეფორმას სწავლობს და ემერალდის ჟურნალშია დაბეჭდილი (ინდექსირებულია სკოპუსის ბაზაში).

 

450 მსხვილი ქართული ფირმის ფინანსური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, კვლევამ გამოაააშკარავა, რომ ფულადი ნაკადების ხარისხი (მდგრადობა და განჭვრეტადობა) დაახლოებით 15%-ით უფრო მაღალია ვიდრე წმინდა მოგებების, რაც ფინანსური ინფორმაციის დაბალ ხარისხზე მიუთითებს.

 

კვლევა დაფინანსებულა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტურ მეცნიერებათა გრანტის ფარგლებში (FR17_489).

 

კვლევის შესახებ ინფორმაცია ვრცლად იხილეთ ბმულზე.