ტურიზმის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

6 ივნისი 2024

2024 წლის, 4 ივნისს, ჩატარდა კავკასიის ტურიზმის  სკოლის (CTS) კონფერენცია.

 

კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა ჯამში ათმა სტუდენტმა:

 

  1. ანა ასატრიანი - ტურიზმი - საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებიდან მიგრაციის შემაჩერებელი მექანიზმი;
  2. ანა ქაჯაია - მეღვინეობის,როგორც მზარდი ბიზნესმოდელის მნიშვნელობა 21-ე საუკუნის საქართველოში;
  3. თეკლა ჯოლბორდი - საქართველოს კურორტები და მათი განვითარება;
  4. ნათია გულიაშვილი - ეკოტურიზმის განვითარება საქართველოში;
  5. კონსტანტინე ნიკურაძე - რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალი და განვითარება;
  6. თამარი ბაირამაშვილი - დასავლეთ საქართველო, ტურიზმის განვითარების ცენტრი, სპელეოტურიზმის ჭრილში;
  7. ზაზა კარტოზია - ზემო სვანეთის ტურისტული მარშრუტი (საფეხმავლო);
  8. სალომე იასაღაშვილი - სოციალური გავლენა ტურიზმზე და ტურისტული ქცევა;
  9. მედეა კალანდია - აგროტურიზმის ტურისტული პოტენციალი და გამოწვევები აღმოსავლეთ საქართველოში;
  10. ლაშა ტოკლილიკიშვილი - ტურიზმი კახეთში;

 

გამარჯვებული სამეული:

 

 ადგილი I  -  თეკლა ჯოლბორდი;

 ადგილი II  -  მედეა კალანდია;

 ადგილი  III  -  ანა ქაჯაია.