კავკასიის სახელმწიფო სკოლა აცხადებს კონკურსს ასისტენტ პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე

19 ივნისი 2024

კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორია იწყება 1998 წლიდან, კავკასიის ბიზნესის სკოლის შექმნით.

CU სტუდენტებს სთავაზობს მაღალი დონის განათლებას, საერთაშორისო პროგრამებს, პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სწავლებას.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი დაარსების დღიდან თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან და ამჟამად, 54 ქვეყნის 200 პარტნიორი უნივერსიტეტი ჰყავს.

 

CU კამპუსი ინფრასტრუქტურითა და თანამედროვე აღჭურვილობით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სასწავლო დაწესებულებაა როგორც საქართველოში, ისე მთლიანად რეგიონში.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი შედგება ბიზნესის, სამართლის, მედიის, ტექნოლოგიების, არქიტექტურის და დიზაინის, სახელმწიფო მართვის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, ტურიზმის, მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის, ეკონომიკის, განათლების სკოლებისგან.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა (CSG) აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის (7 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე :

 

 

ასოცირებული-პროფესორი:

 • საერთაშორისო ურთიერთობები. (5 ვაკანტური ადგილი);
 • საჯარო მმართველობა. (2 ვაკანტური ადგილი).

  

ასისტენტ-პროფესორი

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობები. (1 ვაკანტური ადგილი);
 • საჯარო მმართველობა. (1 ვაკანტური ადგილი).


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

) ასოცირებული პროფესორისთვის

 

 • ასოცირებულ პროფესორად 7 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი.

 

) ასისტენტ-პროფესორისთვის

 

 • ასისტენტ-პროფესორად 4 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 

 • ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ B2 დონე. (ინგლისურენოვანი პროგრამების სწავლების შემთხვევაში)

 

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

 

 

პიროვნული თვისებები:

 

 • პასუხისმგებლობიანი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;
 • კომუნიკაბელური;
 • კრეატიული;
 • მოტივირებული;
 • ცოდნის გადმოცემის და პრეზენტაციის უნარი;
 • აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარი;
 • დარწმუნების და მოსმენის უნარი;
 • ინდივიდუალური მიდგომის უნარი;
 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • როგორც გუნდში, ისე ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი.

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 

 

 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენაზე (CV- მოიცავდეს ინფორმაციას სწავლებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ);
 • სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ი ქართულ ენაზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • განათლების (კვალიფიკაციისა და აკადემიური ხარისხის/წოდების) დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დოქტორის/მაგისტრის/ბაკალავრიატის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები) ასლები,
 • საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობისთვის განსაზღვრული საჭირო დოკუმენტაცია;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა. (პოზიციის მოთხოვნების შესაბამისად)
 • სტატიების, წიგნების, მონოგრაფიების თუ სხვა სამეცნიერო შრომების შესახებ სრული ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს: ნაშრომის სახელწოდებას, გამოქვეყნების ადგილს, თარიღს, გვერდების რაოდენობას და გამომცემლობის დასახელებას, ასევე, ნაშრომის გარე ყდის ასლებს (კონკურსის მიზნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო 5 (ხუთი) წლის მანძილზე არსებული მონაცემები);
 • აკადემიური/სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია, პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
 • ინგლისურენოვან პროგრამებზე სწავლების შემთხვევაში ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი. (ინგლისური ენის ცოდნა შესაძლოა დადასტურდეს შემდეგით: მოქმედი B2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატით და/ან ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში მოპოვებული ბაკალავრის/მაგისტრის/ დოქტორის აკადემიური ხარისხის ინგლისურენოვანი პროგრამის დამთავრების დამადასტურებელი დოკუმენტით ან პირი უნდა იყოს იმ ქვეყნის მოქალაქე, სადაც ქვეყნის ოფიციალური ენა არის ინგლისური ენა.)

 

 

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 

 I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა

 II ეტაპი – პრეზენტაცია/გასაუბრება

 III ეტაპი – კონკურსის შეჯამება.

 

 • კონკურსის გამოცხადების თარიღი: 19 ივნისი 2024 წ;  
 • საბუთების მიღება: 2024 წლის 19 ივლისიდან - 2024 წლის 26 ივლისის  ჩათვლით;
 • კონკურსის ჩატარების პერიოდი 2024 წლის ივლისი-აგვისტო;
 • კონკურსის ჩატარების ადგილი: ქალაქი თბილისი, პაატა სააკაძის #1; (რიგ შემთხვევებში, კონკურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე,  შესაძლებელია ჩატარდეს დისტანციურ რეჟიმში);
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნების პერიოდი: 2024 წლის აგვისტო.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: hr@cu.edu.ge ან წარმოადგინოთ ბეჭდური სახით, მისამართზე: პაატა სააკაძის #1, პერსონალის მართვის დეპარტამენტში.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კავკასიის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@cu.edu.ge; Tel.: 2 377777.

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.

 

წაყენებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე თქვენ მიერ მოწოდებული რეზიუმე შესაძლოა არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე, ან დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისთვის.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დაკავშირება მოხდება მხოლოდ II ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან.

 

გამოცხადებულ ვაკანსიაზე თქვენი რეზიუმეს, CV გამოგზავნით, თქვენ ეთანხმებით, რომ კავკასიის უნივერსიტეტი უფლებამოსილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაამუშაოს თქვენგან მიღებული პერსონალური ინფორმაცია (მათ შორის, შესაძლოა მოიცავდეს  განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც). გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენი კომპანიის მხრიდან დამუშავდება თქვენთან სახელშეკრულებო, მათ შორის შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იცავს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, უზრუნველყოფს დისკრიმინაციის, შევიწროებისა და ჩაგვრისაგან თავისუფალ გარემო პირობებს, იზიარებს მრავალფეროვნების, თანასწორობისა და ჩართულობის (DEI) პრინციპებს და არის ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერი კომპანია.

 

მადლობას გიხდით ვაკანსიით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!