კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB) აცხადებს კონკურსს მოწვეული ლექტორის თანამდებობაზე ქართულ და ინგლისურენოვან სექტორში შემდეგი მიმართულებით:

27 დეკემბერი 2021

მონაცემთა ანალიზი 

 • ტექსტის ანალიზი (Text Mining) 
 • მრავალცვლადიან მონაცემთა ანალიზი (Multivariate Data Analysis) 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (სასურველია მონაცემთა ანალიზის, ეკონომეტრიკის, სტატისტიკის მიმართულებით);
 • დისციპლინის შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა (მინიმუმ C1 დონე);
 • კვალიფიკაცია/გამოცდილება შემდეგი ქვემიმართულებებიდან ერთ-ერთში: ტექსტის ანალიზი (Text Mining), მრავალცვლადიან მონაცემთა ანალიზი (Multivariate Data Analysis);
 • სასურველია სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება; 
 • სასურველია სადოქტორო ან სამაგისტრო საფეხურზე, მათ შორის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაკითხვის გამოცდილება.

 

პიროვნული თვისებები:

 • ცოდნის გადმოცემის და პრეზენტაციის უნარი;
 • აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარი;
 • დარწმუნების და მოსმენის უნარი;
 • ინდივიდუალური მიდგომის უნარი;
 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • პასუხისმგებლიანი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 

 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენაზე (CV - მოიცავდეს ინფორმაციას განათლების, სწავლებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის და სხვა სამუშაო გამოცდილების შესახებ)
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • განათლების (კვალიფიკაციისა და აკადემიური ხარისხის/წოდების) დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები) ასლები;
 • საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობისთვის განსაზღვრული საჭირო დოკუმენტაცია;
 • სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვა უსდ-(ებ)ში არსებული დატვირთვების შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სადოქტორო/სადისერტაციო თემის შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, დარგი, მიმართულება);
 • სტატიების, წიგნების, მონოგრაფიების თუ სხვა სამეცნიერო შრომების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს: ნაშრომის სახელწოდებას, გამოქვეყნების ადგილს, თარიღს, გვერდების რაოდენობას და გამომცემლობის დასახელებას. (კონკურსის მიზნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო 5 (ხუთი) წლის მანძილზე არსებული მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;

 

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 I ეტაპიწარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა 

 II ეტაპიპრეზენტაცია/გასაუბრება

 III ეტაპიკონკურსის შეჯამება.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და კონკურსის მეორე ეტაპზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან, რომლებიც პირველ ეტაპს გადალახავს წარმატებით !

 

საბუთების მიღება: 2022 წლის 16 იანვრის ჩათვლით.

კონკურსის ჩატარების პერიოდი 2022 წლის იანვარი

კონკურსის ჩატარების ადგილი: ქალაქი თბილისი, პაატა სააკაძის #1.

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: hr@cu.edu.ge 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კავკასიის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@cu.edu.ge; Tel.: 2 377777.

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.