კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა აცხადებს კონკურსს

13 თებერვალი 2023

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა (CSL) აცხადებს კონკურსს პროფესორის (8 ვაკანტური ადგილი), ასოცირებული პროფესორის (11 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორის (4 ვაკანტური ადგილი), აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

 

 • კერძო სამართალი (7 ვაკანტური ადგილი)
 • საჯარო სამართალი (6 ვაკანტური ადგილი)
 • სისხლის სამართალი (6 ვაკანტური ადგილი)
 • საერთაშორისო სამართალი (4 ვაკანტური ადგილი)

 

პროფესორი

 

 • კერძო სამართალი (2 ვაკანტური ადგილი)
 • საჯარო სამართალი (3 ვაკანტური ადგილი)
 • სისხლის სამართალი (2 ვაკანტური ადგილი) 
 • საერთაშორისო სამართალი (1 ვაკანტური ადგილი)

 

ასოცირებული პროფესორი

 

 • კერძო სამართალი (4 ვაკანტური ადგილი)
 • საჯარო სამართალი (2 ვაკანტური ადგილი)  
 • სისხლის სამართალი (3 ვაკანტური ადგილი)
 • საერთაშორისო სამართალი (2 ვაკანტური ადგილი)

 

ასისტენტ-პროფესორი

 

 • კერძო სამართალი (1 ვაკანტური ადგილი)
 • საჯარო სამართალი (1 ვაკანტური ადგილი) 
 • სისხლის სამართალი  (1 ვაკანტური ადგილი)     
 • საერთაშორისო  სამართალი   (1 ვაკანტური ადგილი) 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

) პროფესორისთვის

 

პროფესორად 7 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლიანი გამოცდილება.

 

) ასოცირებული პროფესორისთვის

 

ასოცირებულ პროფესორად 7 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი.

 

) ასისტენტ-პროფესორისთვის

 

ასისტენტ-პროფესორად 4 წლის ვადით აირჩევა შესაბამის დარგში დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.

 

პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწიებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

 

პიროვნული თვისებები:

 

 • პასუხისმგებლობიანი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;
 • კომუნიკაბელური;
 • კრეატიული;
 • მოტივირებული;
 • ცოდნის გადმოცემის და პრეზენტაციის უნარი;
 • აუდიტორიასთან ურთიერთობის უნარი;
 • დარწმუნების და მოსმენის უნარი;
 • ინდივიდუალური მიდგომის უნარი;
 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • როგორც გუნდში, ისე ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი.

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 

 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენაზე (CV - მოიცავდეს ინფორმაციას სწავლებისა და სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • COVID 19-ის ორმაგი ვაქცინაციის დამადასტურებელი ცნობა;
 • განათლების (კვალიფიკაციისა და აკადემიური ხარისხის/წოდების) დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დოქტორის/მაგისტრის/ბაკალავრიატის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები) ასლები, დოქტორანტების შემთხვევაში - სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის შესახებ ცნობა;
 • საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობისთვის განსაზღვრული საჭირო დოკუმენტაცია;
 • სამეცნიერო–პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვა უსდ-(ებ)ში არსებული დატვირთვების შესახებ ინფორმაცია;
 • საკანდიდატო/სადოქტორო და სამაგისტრო თემის შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, დარგი, მიმართულება);
 • სტატიების, წიგნების, მონოგრაფიების თუ სხვა სამეცნიერო შრომების შესახებ სრული ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს: ნაშრომის სახელწოდებას, გამოქვეყნების ადგილს, თარიღს, გვერდების რაოდენობას და გამომცემლობის დასახელებას, ასევე, ნაშრომის გარე ყდის ასლებს (კონკურსის მიზნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო 5 (ხუთი) წლის მანძილზე არსებული მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;
 • აკადემიური/სამეცნიერო თანამდებობის დაკავების მიზნით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია, პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

 

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

 

 I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა

 II ეტაპი – პრეზენტაცია/გასაუბრება

 III ეტაპი – კონკურსის შეჯამება.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორაცია და კონკურსის მეორე ეტაპზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან, ვინც პირველ ეტაპს გადალახავს წარმატებით !

 

კონკურსის გამოცხადების თარიღი: 13 თებერვალი 2023 წ;  

საბუთების მიღება: 2023 წლის 13 მარტიდან - 2023 წლის 20 მარტის  ჩათვლით;

კონკურსის ჩატარების პერიოდი 2023 წლის  აპრილი;

კონკურსის ჩატარების ადგილი: ქალაქი თბილისი, პაატა სააკაძის #1;

კონკურსის შედეგების გამოქვეყნების პერიოდი: 2023 წლის აპრილი

 

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მითითებული დოკუმენტები, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: hr@cu.edu.ge ან წარმოადგინოთ ბეჭდური სახით, მისამართზე: პაატა სააკაძის #1, პერსონალის მართვის დეპარტამენტში.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კავკასიის უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@cu.edu.ge; Tel.: 2 377777.

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.