დეკანატები

ბიზნესის სკოლა

ბუბა ლეჟავა
დეკანი

ელ-ფოსტა: blezhava@cu.edu.ge
ოთახი: C8


პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (454)
ელ-ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge
ოთახი: D5


პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (455)
ოთახი: D5


სამართლის სკოლა 


სოფიო შენგელია 
დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  sshengelia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (320)
ოთახი: C7

 

ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  kkakabadze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (480) 
ოთახი: D4
მედიის სკოლა ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C5


სალომე მათიაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: smatiashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (494)
ოთახი: D4

 


ტექნოლოგიების სკოლაშოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ოთახი: C6


ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  nsulaberidze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (430)
ოთახი: D3


სახელმწიფო მართვის სკოლაეკა აკობია
დეკანი

ელ–ფოსტა:  eakobia@cu.edu.ge
ოთახი: B11


მარინე მიქელაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დირექტორი

ელ–ფოსტა:  mmikeladze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (431)
ოთახი: D3


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლადავით ნატროშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  dnatroshvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (260)
ოთახი: B10 


თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  tgiorgadze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (432)
ოთახი: D3


ტურიზმის სკოლანინო კალანდაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 
ოთახი: B28ვარდო კოპალეიშვილი 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (499)
ოთახი: D2


ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა ვახტანგ სურგულაძე 
დეკანი


ელ–ფოსტა:  vsurguladze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (350) 
ოთახი: C26


ნინო კახიანი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (488) 
ოთახი: D4