დეკანატები

ბიზნესის სკოლა

ბუბა ლეჟავა
დეკანი

ელ-ფოსტა: blezhava@cu.edu.ge
ოთახი: A25


პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: 237 77 77 (122)
ელ-ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge
ოთახი: A27


პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (121)
ოთახი: A27


სამართლის სკოლა ხათუნა კაკაბაძე 
საბაკალავრო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  kkakabadze@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (190)
ოთახი: D4სოფიო შენგელია 
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  sshengelia@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (194)
ოთახი: D8


მედიის სკოლა ნინო ჟიჟილაშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  nzhizhilashvili@cu.edu.ge
ოთახი: C6


სალომე მათიაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: smatiashvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (201)
ოთახი: C4

 


ტექნოლოგიების სკოლაშოთა ნიჟარაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge
ოთახი: B29


ნათია სულაბერიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  nsulaberidze@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (144)
ოთახი: B27


სახელმწიფო მართვის სკოლაეკა აკობია
დეკანი

ელ–ფოსტა:  eakobia@cu.edu.ge
ოთახი: D21


მარინე მიქელაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დირექტორი

ელ–ფოსტა:  mmikeladze@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (182)
ოთახი: D23


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლადავით ნატროშვილი 
დეკანი

ელ–ფოსტა:  dnatroshvili@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (178)
ოთახი: D17

თინათინ გიორგაძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა:  tgiorgadze@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (176)
ოთახი: D17


ტურიზმის სკოლანინო კალანდაძე
დეკანი

ელ–ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 
ოთახი: C22ვარდო კოპალეიშვილი 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ–ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
ტელ: 237 77 77 (166)
ოთახი: C24


ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლა ვახტანგ სურგულაძე 
დეკანი


ელ–ფოსტა:  vsurguladze@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (148)
ოთახი: B24


ნინო კახიანი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (149)
ოთახი: B22