მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ელენე ჯღარკავა
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (172)
ოთახი: C14
თამთა ბუთხუზი
დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი
ელ-ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (167)
ოთახი: C14
შორენა მაისურაძე
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: smaisuradze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (100)
ოთახი: C16
თამარ გუგულაშვილი
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tgugulashvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (100)
ოთახი: C16