მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ელენე ჯღარკავა
დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (440)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge
ოთახი: D30

თამთა ბუთხუზი
მარკეტინგის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ოთახი: D30

მარიამ მაღულარია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (442)

ელ.ფოსტა: mmaghularia@cu.edu.ge
ოთახი: D30

ნატა სოლომონია

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: nsolomonia@cu.edu.ge

ოთახი: D30

შორენა მაისურაძე
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

ელ.ფოსტა: smaisuradze@cu.edu.ge
ოთახი: D10

თამარ გუგულაშვილი
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (400)

ელ.ფოსტა: tgugulashvili@cu.edu.ge
ოთახი: D10