მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ელენე ჯღარკავა
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (440)
ოთახი: D30
თამთა ბუთხუზი
მარკეტინგის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tbutkhuzi@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77
ოთახი: D30

მარიამ მაღულარია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: mmaghularia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (442)
ოთახი: D30

ნატა სოლომონია

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ელ-ფოსტა: nsolomonia@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 

ოთახი: D30

შორენა მაისურაძე
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: smaisuradze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 
ოთახი: D10
თამარ გუგულაშვილი
საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tgugulashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (400)
ოთახი: D10