კავკასიის უნივერსიტეტმა ნომინაციაში – „სწავლის დასავლური სტანდარტი, დასაქმების მაღალი სტატისტიკა, ლიდერი გაცვლით პროგრამებში" გაიმარჯვა