საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (230)

ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge

 

ანი თავართქილაძე

გაცვლითი პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (240)

ელ.ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge

 

აკაკი კაპანაძე

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (244)

ელ.ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge

 

თამარ კარბაია

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: tkarbaia@cu.edu.ge

 

ქეთევან კარბაია
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი
ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (234)
ელ.ფოსტა: Kkarbaia@cu.edu.ge