შერჩევის პროცესი

კავკასიის უნივერსიტეტის შერჩევითი კომიტეტი შეხვდება კანდიდატებს და საბოლოოდ შერჩევს მათ, ვისაც გრანტი მიენიჭება. ინგლისური ენის ცოდნა გათვალისწინებულია შეფასების პროცესში.

 

სარეზერვო სიის კანდიდატები მიიღებენ ელექტრონულ წერილს, რომელშიც აცნობებენ მათ განაცხადის სტატუსს. ვაკანტური პოზიციები შეივსება სარეზერვო სიაში მყოფი კანდიდატებით, რომლებსაც მსგავსი მახასიათებლები აქვთ.

 

კავკასიის უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს პროცესის გამჭვირვალობასა და თანაბარ მოპყრობას ყველა განმცხადებლისადმი.