პრეზიდენტის აპარატი

ერიკ ლივნი

უნივერსიტეტის პრეზიდენტის უფროსი მრჩეველი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: elivny@cu.edu.ge

 

ნატო გოგოშვილი

პრეზიდენტის აპარატის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (201)

ელ.ფოსტა: ngogoshvili@cu.edu.ge