შეხვედრა სახალხო დამცველთან

26 მარტი 2010
შეხვდნენ საქართველოს სახალხო დამცველს, ბ–ნ გიორგი ტუღუშს