ანონსების სვეტი

21
მაი
კიბერდაცულობა, მონაცემთა დაცვა და კიბერუსაფრთხოება _ ტრენინგი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ჟან მონეს პროექტის "ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების განათლების მხარდაჭერა - PEU-C-E-ს" ფარგლებში, 20 და 21 მაისს, კავკასიის უნივერსიტეტის ორგანიზებით, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის, გაიმართება ტრენინგი - "კიბერდაცულობა, მონაცემთა დაცვა და კიბერუსაფრთხოება “.

20
იან
კავკასიის უნივერსიტეტის 2021 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა