ანი გოგუაძის სურათების პერსონალური გამოფენა

7 თებერვალი 2010
ფოტოხელოვან ანი გოგუაძის სურათების პერსონალური გამოფენა. პროექტის მიზანია უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. ფოტოგამოფენა გაგრძელდება 2 კვირის განმავლობაში.