პრემიერ-მინისტრი კავკასიის უნივერსიტეტს ეწვია

1 მარტი 2009
სტუდენტებს შეხვდა.
ბატონმა გილაურმა ისაუბრა საქართველოს მთავრობის ინიციატივით საქართველოს მოქალაქეებისათვის საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობაზე, საქართველოს მოსახლეობისთვის ახალ ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაზე, სამედიცინო რეფორმებსა, სოციალურ და სხვა მაკროეკონომიკის საკითხებთან დაკავშირებით. დამატებითი ინფორმაცია ამ თემებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: www.georgia.gov.ge
შეხვედრის მსვლელობისას ბატონ ნიკოლოზ გილაურს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვები დაუსვეს. იხილეთ ფოტოები