“იურიდიული კლინიკის” პროგრამასთან დაკავშირებული შეხვედრა

14 იანვარი 2009
ხასიათის შეხვედრა შედგა. სტუდენტებს პროგრამის ხელმძღვანელებმა და იურისტ-კოორდინატორებმა მოკლედ გააცნეს სამომავლო გრაფიკი და პრაქტიკული საქმიანობის ხასიათი.