სკოლის ადმინისტრაცია

ელენე ჯღარკავა

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (330)

ელ.ფოსტა: ejgarkava@cu.edu.ge

სოფიო ხუნდაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 

მობ.: 593 753555
ელ.ფოსტა: skhundadze@cu.edu.ge

თამარ ძამაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (436)

მობ.: 577 399 823

ელ.ფოსტა: tdzamashvili@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 599 780 480
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)
მობ.: 595 305 827
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge