წევრობა და აკრედიტაცია

აკრედიტაცია

 

2020 წელს კავკასიის ბიზნესის სკოლამ AACSB-ის აკრედიტაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი წარმატებით გაიარა. აკრედიტაციის პროცესის ფარგლებში, კავკასიის ბიზნესის სკოლამ მოამზადა თვითშეფასების ანგარიში, რომელიც AACSB-ის აკრედიტაციის საბჭომ განიხილა, უპირობოდ მიიღო და დადებითად შეაფასა.