ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის ლექცია

14 ოქტომბერი 2011
მან კავკასიის ბიზნესის სკოლის სტუდენტებისთვის წაიკითხა ლექცია თემაზე "ვალის მდგრადობის ანალიზი".