დასრულებული

2015 წლის, 16 ნოემბერს, განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კვირეულის ფარგლებში, კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია: "საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი სისტემური სახის პირობები".

ორგანიზატორი: კავკასიის უნივერსიტეტი

მონაწილეები: სამთავრობო დაწესებულებების, უნივერსიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები. კონფერენციაზე წარმოჩინდა საკვანძო საკითხები და ძირითადი პრობლემები საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი სისტემური სახის პირობებთან დაკავშირებით და დაისახა მათი გადაჭრის გზები.