კავკასიის უნივერსიტეტის წლიური სამეცნიერო კონფერენცია

28 თებერვალი 2022

 

2022 წლის 24-25 თებერვალს კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა წლიური სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც მოხსენებებით წარსდგენ კავკასიის  უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და დოქტორანტები, ასევე, სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები.

 

მულტიდისციპლინურ კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებები შეეხებოდა როგორც სამართლის, ასევე, ეკონომიკისა და ბიზნესის და ქცევის შემსწვალელი მეცნიერებების აქტუალურ საკითხებს.

 

ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, კონფერენცია ჩატარდა ჰიბრიდულ რეჟიმში.